Sunday, August 8, 2010

Diri ku diburu....AAARRRRGHHHH!!!!!!!!!!!! TENSYEN BTOL!!!

Tuesday, August 3, 2010

suratul baqarah

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. "Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami janganlah Engkau bebani kami dengan bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami menghadap orang-orang kafir.
Al-Baqarah;286